In de laatste twee maanden van 2010 hebben 14 van de 16 Plusbibliotheken deelgenomen aan de nulmeting van de pilot Distributie. Doel van dit onderzoek was om te bepalen hoeveel IBL-boeken aan andere bibliotheken over de provinciegrenzen heen worden verstuurd. Tegelijk zijn ook de verzendkosten bijgehouden. Op basis van de resultaten van de nulmeting is in januari een aanbieding verstuurd aan de Plusbibliotheken en de Centrale Discotheek Rotterdam. Tot begin deze week is nog gesproken met de laatste Plusbibliotheken. We zijn erg trots op het resultaat. Alle Provinciale Service Organisaties doen mee. Van de Plusbibliotheken doen 14 van 16 Plusbibliotheken mee. De Centrale Discotheek doet daarnaast ook mee.

Wat betekent dit?

 • Alle IBL zendingen en CD’s die Openbare Bibliotheken in Nederland retour willen zenden aan de Plusbibliotheken en  aan de CDR kunnen meegegeven worden aan de transportdienst van de PSO. Zij brengen deze zendingen ook retour aan de twee niet deelnemende Plusbibliotheken.
 • Alle IBL zendingen voor de UB Nijmegen, UB Wageningen, UB Tilburg en UB Erasmus Universiteit kunnen meegegeven worden aan de transportdienst van de PSO. Hiervoor moet wel een aparte retourbon via deze website aangemaakt worden.
 • Voor de overige IBL zendingen gelden verschillende afspraken per PSO. Deze afspraken staan in het volgende overzicht retourzendingen

 

Deelnemende Plusbibliotheken en CDR

 • Bibliotheek Den Haag
 • Bibliotheek Eindhoven
 • Bibliotheek Groningen
 • Bibliotheek Midden-Brabant
 • Bibliotheek Utrecht
 • Bibliotheken Eemlanden
 • Centrale Discotheek Rotterdam
 • de Bibliotheek Arnhem
 • denieuwebibliotheek Almere
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Openbare bibliotheek Enschede
 • Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
 • Stadsbibliotheek Maastricht, Centre Ceramique
 • Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
 • Zeeuwse Bibliotheek

Deelnemende Provincale Service Organisaties

 • BiblioNet Drenthe
 • BiblioNet Groningen
 • Biblioservice Gelderland
 • Bibliotheekhuis Limburg
 • Bibliotheekservice Fryslan (BSF)
 • BiSC
 • Cubiss
 • Overijsselse Bibliotheek Dienst
 • Probiblio
 • Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken
 • Zeeuwse Bibliotheek

 

De Bibliotheek Rotterdam en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer hebben om financieel economische reden besloten om niet deel te nemen aan de pilot. Zij hebben beiden een zeer goedkope regeling via hun gemeente.  Zij volgen de pilot met belangstelling en sluiten eventueel na de evaluatie van de pilot aan.

 

Bibliotheekhuis rijdt niet op 7 en 8 maart

On 25 februari 2011, in pso, by rdoelen

In verband met carnaval zal de expeditiedienst van Bibliotheekhuis op maandag 7 maart en dinsdag 8 maart niet rijden.
Cubiss is gedurende de carnaval wel geopend.

IBL medewerkers van Plusbibliotheken wordt gevraagd om de IBL zendingen voor de provincie Limburg niet op maandag 7 maart maar op dinsdag 8 maart te versturen. De CD’s van de CDR voor de provincie Limburg worden door Probiblio onderschept.

De carnavalvierders worden allemaal een hele prettige carnaval toegewenst 🙂 !

 

CBS Release 5.2 geïnstalleerd

On 22 februari 2011, in cbs, oclc, by rdoelen

OCLC heeft op 21 februari 2011 de nieuwe versie van CBS geïnstalleerd. Met deze versie kan een Plusbibliotheek de pakbon van de pilot uitprinten.
De pakbon rolt pas vanaf 7 maart uit CBS. Vanaf deze datum is deze functionaliteit pas actief.

 

Bericht aan Directies Basisbiblioteken

On 21 februari 2011, in bibliotheken, by rdoelen

Maandag 21 februari 2011 is het volgende bericht aan Directies van Basisbibliotheken verstuurd:

Pilot Distributie start 7 maart.

21 februari 2011

Geachte Directie
Op 7 maart 2011 gaat de pilot distributie van start. Het doel van deze pilot is om de kosten van het interprovinciaal transport tussen bibliotheken te verlagen en de doorlooptijd van het landelijk transport te versnellen. De pilot distributie is in opdracht van Stichting Bibliotheek.nl ontwikkeld door de provinciale serviceorganisaties.

Met de pilot distributie worden de provinciale distributienetwerken gecombineerd met nachtdistributie voor het vervoer van boeken (interbibliothecair leenverkeer) en cd’s (Centrale Discotheek Rotterdam) over provinciale grenzen heen. Deze aanpak komt in de plaats van verzending van materialen per post.

Per zending wordt tijdens de pilot een zeer gunstig tarief gerekend, dat in elk geval fors lager zal liggen dan de standaard portokosten voor het verzenden van een boek (€ 6,–). Tijdens de pilot krijgen basisbibliotheken IBL-leveringen aangeboden door het provinciaal transport. Retourzendingen worden door basisbibliotheken gewoon weer meegegeven met het provinciaal transport. Dat is gemakkelijk en het levert lagere kosten op.

In deze brief wordt u geïnformeerd over een aantal praktische zaken. In dit factsheet (pdf) vindt u meer algemene informatie.

Nulmeting
In de laatste twee maanden van 2010 hebben 12 van de 16 Plusbibliotheken deelgenomen aan de nulmeting van de pilot Distributie. Doel van dit onderzoek was om te bepalen hoeveel IBL-boeken aan andere bibliotheken over de provinciegrenzen heen worden verstuurd. Tegelijk zijn ook de verzendkosten bijgehouden. Uit de nulmeting blijkt dat Plusbibliotheken gemiddeld €3,78 betalen per verzending. Uw bibliotheek zal een bedrag tussen de €4,- en €6,- voor de retourverzending van een IBL-boek betalen.

Tarieven pilot Distributie
Voor de pilot Distributie (1 maart t/m 30 september 2011) maken we gebruik van een staffeltarief waarbij een tarief per volume wordt gehanteerd.

Van Tot Tarief
1 234

€4,00

235 409

€3,75

410 525

€3,50

526 700

€2,60

701 875

€2,00

876

€1,75

Volgens deze staffel betaalt een bibliotheek €4,- voor de eerste 234 zendingen en €3,75 voor 235 tot 409 zendingen. Naarmate men meer verzendt, wordt het tarief steeds lager, tot een minimum van €1,75 per zending.

Voorbeeld
Een bibliotheek die tijdens de pilot 800 zendingen verstuurt, betaalt in totaal €2.650,-. Ter vergelijking: tegen het huidige tarief van €4,- tot €6,- zou dat neerkomen op €3.200,- tot €4.800,-.

Facturering
Voor de verzending van boeken ontvangt een basisbibliotheek achteraf een factuur.

Planning en voorbereiding
De pilot start op 7 maart 2011 en duurt tot 30 september 2011. Op de website www.pilotdistributie.nl kunt u zien welke voorbereidingen u kunt treffen. Er zijn ook YouTube-filmpjes te zien met een werkinstructie voor uw medewerkers. Verder kunt u er een kopie pakbon uitdraaien of een pakbon voor een nieuwe zending aanmaken. Daarnaast kunt u via deze site in contact komen met het projectteam.

Contact
Voor vragen kan je contact opnemen met Ronald Doelen, info@projectdistributie.nl.

 

IBL medewerkers bijeen

On 17 februari 2011, in Plusbibliotheken, by rdoelen

Op woensdag 16 februari zijn medewerkers van 12 Plusbibliotheken bijeengekomen voor een ingelaste WSF vergadering. De vergadering was geheel gewijd aan de Pilot Distributie. Alle aspecten van de pilot zijn aanbod gekomen. De laatste versie van WinIBW is uitgebreid gedemonstreerd door Rob Kleingeld en Thea Wolters.
IBL medewerkers op het dak van Bibliotheek Utrecht

 

Pakbon geaccepteerd

On 15 februari 2011, in oclc, by rdoelen

Vandaag is weer een mijlpaal gehaald. In samenwerking met OCLC, Rob Kleingeld, Thea Wolters en Ronald Doelen is de functionaliteit van de pakbon getest en geaccepteerd. Iedereen bedankt voor de inzet!

Tagged with:
 

Expediteurs bijeen bij TNT Innight

On 10 februari 2011, in pso, by rdoelen

Op woensdag 9 februari zijn de expediteurs van 7 van 10 Provinciale Service Organisaties bijeengekomen om de Pilot Distributie te bespreken. Na een intensieve sessie met veel vragen hebben alle deelnemers een goed gevoel over de pilot uitgesproken.


Na een korte rondleiding en mooi fotomoment is iedereen weer naar huis gegaan.