Status per 30 maart

On 30 maart 2011, in bibliotheken, pso, by rdoelen

Record zendingen
De pilot is inmiddels drie weken onderweg. Vannacht is het record van het aantal IBL boeken dat verzonden is, gebroken. In totaal zijn 233 IBL boeken verzonden. Het aantal boeken dat per nacht wordt verzonden, fluctueert.

Kasten
Deze fluctuaties worden onder andere veroorzaakt doordat een aantal pso’s te weinig kastruimte hebben voor de verzending van IBL boeken. Vorige week zijn extra kasten besteld voor BiSC, Zeeuwse Bibliotheek en Bibliotheekhuis Limburg. Deze kasten worden zo snel mogelijk geleverd.

Vragen bibliotheken
Naar aanleiding van vragen van bibliotheken wordt volgende week een extra mailing verzonden met een uitgebreide uitleg. Het emailadres om in contact te komen met pilot is: info@pilotdistributie.nl

Verkeerde zendingen
Tresoar heeft de afgelopen week zendingen voor Stenden Hogeschool en de Hogeschool Leeuwarden ontvangen. Deze zendingen zijn niet gericht aan de Plusbibliotheken, openbare bibliotheken of de 4 UB’s en moeten per post verstuurd worden. Verkeerde zendingen worden weer retour gezonden aan de verzendende bibliotheek. De kosten van de zending worden in rekening gebracht. Mocht een Plusbibliotheek een verkeerde zending ontvangen dan graag pakbon bewaren en contact opnemen met de pilot.

Drie zendingen zijn vorige week on terecht naar het Bibliotheekhuis Limburg gestuurd. Het bleek dat er drie Biblioplus vestigingen in Limburg door Cubiss (Noord Brabant) bezocht worden. OCLC heeft de configuratie van deze vestigingen aangepast.

Indien via de website een pakbon aangemaakt wordt voor een zending naar een bibliotheek binnen de eigen provincie wordt een pakbon aangemaakt zonder barcode en met de tekst; “Transportdienst PSO”.  Twee zendingen waren aangeboden aan de pilot en zijn gecorrigeerd en weer opnieuw aangeboden.

ICT
Op de achtergrond wordt de eerste facturatie run voorbereid. TNT Innight en OCLC leveren dagelijks bestanden aan met de gescande barcodes en gehonoreerde aanvragen in CBS. Samen met het aanvragen van deze website kunnen de verzendkosten worden berekend.

Polyzips
Bij een aantal PSO’s zijn de polyzips op of bijna op. Er zijn polyzips besteld en ze worden zo snel mogelijk gedistribueerd.

Conclusie
Over het algemeen loopt de pilot goed. Dit is ook de feedback van de deelnemende PSO’s en Plusbibliotheken. Er zijn nog steeds bottlenecks, die snel gesignaleerd en opgelost worden. Hierbij spelen de medewerkers van de PSO’s, Plusbibliotheken en bibliotheken een belangrijke rol. Bedankt 🙂

 

Oplevering CBS 21 maart

On 21 maart 2011, in cbs, Plusbibliotheken, by rdoelen

Op maandag, 21 maart vindt een upgrade van het CBS productie systeem plaats  tussen 17:00 en 18:00 uur.  Het systeem zal dan kortstondig worden gesloten.

In deze oplevering zitten drie verbeteringen voor de pilot Distributie:

  1. Kleinere marges in de kop- en voet-teksten waardoor de TNT-bon vaker op een A4 zal passen;
  2. Speciale melding en foutafhandeling in oudere versies van WinIBW als iemand probeert een TNT bon te printen;
  3. IBL aanvragen worden pas gemerkt als “TNT-aanvraag” als er een positief antwoord is gegeven door een leverancier (nu gebeurt dat als er een TNT bon wordt geprint).
 

Nieuwe functionaliteit per 16 maart

On 16 maart 2011, in pakbonnen, by rdoelen

Op verzoek van Plusbibliotheken en bibliotheken is een de mogelijkheid gemaakt om een retourzending aan te maken. Hiermee is het mogelijk om een retourzending (retourbon) aan te maken voor alle openbare bibliotheken in Nederland. De functionaliteit verschilt van de retourbon omdat bij de retourbon alleen een bon aangemaakt kan worden voor de Plusbibliotheken en de 4 UB’s.

 

Groter volume
De eerste week van de pilot Distributie is achter de rug en de eerste resultaten zien er goed uit. Plusbibliotheken en de Centrale Discotheek leveren een groter volume aan dan verwacht. Daarnaast wordt vanuit de PSO’s en bibliotheken meer (retour) aangeboden dan verwacht. Gemiddeld worden iedere nacht 30 kratten (colli) aan boeken en cd’s gedistribueerd.

De eerste nacht startte meteen met 41 colli. Dit zorgde ervoor dat een aantal PSO’s, die gebruikmaken van een speciale afleverkast, direct meer colli aangeleverd kregen dan er plek voor was. Overdag zijn deze colli’s opnieuw aangeboden. In de nachten daarna ging het aanbod naar een volume van gemiddeld 30 colli. Met name bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst is nu al sprake van een overaanbod. Op korte termijn wordt de opbergcapaciteit waar TNT Innight de kratten achterlaat, uitgebreid. Hulde voor de snelheid waarmee de OBD deze uitbreiding oppakt.

Door de piek aan het begin van de week dreigde bij de CDR een tekort aan kratten te ontstaan. De medewerkers van de PSO’s hebben hier goed op gereageerd door lege kratten retour te zenden.

CBS
De oplevering van de nieuwe release 5.2 van CBS is zonder grote incidenten verlopen. De IBL medewerkers van de Plusbibliotheken moesten wennen aan de nieuwe versie van WinIBW. Dit is een programma dat op de pc van een medewerker geïnstalleerd is en contact zoekt met CBS voor het honoreren en printen van aanvragen. Aan het einde van de week beschikte nog één Plusbibliotheek niet over de meest recente versie van WinIBW. Dit was voor aanvang van de pilot al bekend. We doen ons best om een creatieve tussenoplossing hiervoor te vinden.

Pakbon en retourbon
De eerste week is de meeste effort gaan zitten in het compleet maken van het bibliotheekbestand. Op basis van dit bestand krijgen de bibliotheken hun inlogcode en wachtwoord. Na een aantal correcties is woensdag een redelijk compleet bestand gemaakt. Indien een bibliotheek of vestiging niet of niet met een juist adres vermeld staat op de website of pakbon kan via de website een correctie doorgegeven worden via de: support pagina De provinciale servicemanagers hebben de inlogcodes en wachtwoord inmiddels verstuurd aan de bibliotheken.

De functionaliteit voor de pakbon en retourbon is nu compleet. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de barcode scans van TNT Innight in het sorteercentrum. 50 % van de pakbonnen is afkomstig van deze website.

Polyzips
Vanuit het land komen verzoeken van bibliotheken binnen om polyzips geleverd te krijgen. Deze week inventariseren we de behoefte en bepalen we of we extra polyzips aan bibliotheken leveren. De eerste polyzips hebben inmiddels al via de IBL zendingen hun weg gevonden naar de bibliotheken.

werkgroep pilot Distributie
Dinsdagmiddag 15 maart komt de werkgroep pilot Distributie weer bij elkaar in denieuwebibliotheek. In deze bijeenkomst evalueren we de eerste week. Suggesties en aanbevelingen zijn van harte welkom via de website.

 

Maandagochtend voor 9 uur past OCLC de configuratie van CBS aan en zal de nieuwe pakbon beschikbaar zijn. Alle Plusbibliotheken die de meest recente WinIBW versie (3.4.1) hebben geïnstalleerd kunnen de pakbon correct uitprinten.

Vrijdagmiddag 4 maart om 16:30 had de hosting provider de laatste aanpassingen doorgevoerd op de database. Hierdoor is het nu ook mogelijk om een retourbon of pakbon via deze site aan te maken. De inlogcodes en wachtwoorden worden maandag verspreid onder de Nederlandse bibliotheken.

Kortom, we kunnen maandag na een lange voorbereiding van start 🙂

 

Status per 2 maart 2011

On 2 maart 2011, in bibliotheken, Plusbibliotheken, pso, by admin

Op dinsdag 1 en woensdag 2 maart zijn alle kratten, polyzips en tie rips door TNT Innight afgeleverd bij de Provinciale Service Organisaties. Deze leveren deze materialen deze week nog af bij de Plusbibliotheken en de Centrale Discotheek Rotterdam.

Vannacht is de eerste proefdistributie uitgevoerd door TNT Innight. Hierbij is bij iedere PSO een enveloppe afgeleverd. Bij 9 PSO’s is de test gelukt. Bij Bisc is de enveloppe niet afgeleverd. Uit deze test bleek dat Bisc in Houten vanwege de wegwerkzaamheden lastig te bereiken is. De situatie is bekeken en de chauffeurs zijn geïnstrueerd. Vannacht vindt de tweede test plaatst.

Gisteren is contact geweest met de Bibliotheken Eemlanden en de Openbare Bibliotheek Enschede. Zij zijn recent Plusbibliotheek geworden en waren nog niet benaderd voor de pilot. Na aanleiding van hun verzoek om mee te doen, wordt geprobeerd ze zo snel mogelijk aan te haken.

De pakbon en de retourbon zijn gereed. Helaas konden beiden niet opgeleverd worden op deze website. De hostingprovider moet een aantal rechten verlenen. Naar verwachting zal dit op korte termijn opgelost zijn.