Vandaag hebben de deelnemende Plusbibliotheken, Provinciale Service Organisaties en aanvragen bibliotheken per email een uitnodiging gekregen om mee te doen met een tevredenheidsonderzoek naar de Pilot Distributie. Dit onderzoek is onderdeel van de evaluatie van de pilot Distributie. Het onderzoek loopt tot 8 augustus 2011. Heeft u geen uitnodiging ontvangen voor het onderzoek en wenst u toch mee te doen. Druk op deze link en stuur een email.

 

Halverwege de pilot Distributie

On 20 juni 2011, in Bibliotheek.nl, by rdoelen

Vandaag zijn we halverwege de pilot Distributie en is het tijd om een korte tussenstand op te maken. Ook blikken we alvast vooruit op de evaluatie van de pilot.

Stand van zaken

Plusbibliotheken en Provinciale Serviceorganisaties zijn positief over de pilot. In het begin waren er een aantal aanloopproblemen. Daarna is de nieuwe werkwijze vrij soepel ingevoerd. Wekelijks worden tussen de 800 en 1000 IBL-boeken verzonden. Van deze zendingen kon ongeveer 1% niet worden bezorgd omdat de juiste pakbon ontbrak of omdat de barcode niet werd afgedrukt. Ongeveer 80% van de heenzendingen wordt door bibliotheken weer via de pilot Distributie retour gezonden. Maandelijks worden ongeveer 100 zendingen naar de 4 aangesloten Universiteitsbibliotheken gestuurd.

De doorlooptijd van verzending van cd’s van de Centrale Discotheek is versneld.  (Plus)bibliotheken geven aan dat zendingen cd’s sneller en gelijkmatiger worden aangeboden. Medewerkers kunnen dagelijks een kleinere hoeveelheid zendingen verwerken in plaats van twee keer per week een grote zending. Doordat alle deelnemende Plusbibliotheken nu ook 5 keer per week worden bezocht door de transportdienst geldt dit ook voor de verwerking van IBL-boeken en andere boeken. Een medewerker van een Plusbibliotheek gaf daarnaast aan dat door het gebruik van de nieuwe pakbon en nieuwe verpakking (polyzip) een aanvraag ook sneller wordt afgehandeld. Daarnaast zijn er ook tal van verbeterpunten aangedragen.

Cijfers

Op basis van de bovengenoemde cijfers blijkt dat het totale aantal zendingen dat via de pilot Distributie wordt verwerkt achterblijft bij het aantal zendingen dat in de nulmeting is gemeten. Hoewel Plusbibliotheken gezamenlijk 14% meer zendingen aanleveren dan in de nulmeting is gemeten, verzenden ze relatief meer boeken naar elkaar dan is aangenomen in de nulmeting. Hierdoor blijft het totale aantal heen- en retourzendingen achter.

Evaluatie

De voorbereiding van de evaluatie van de pilot Distributie is gestart. De pilot wordt geëvalueerd op de volgende criteria:

  1. De verzendkosten voor de deelnemers van de pilot moeten goedkoper zijn dan de in de nulmeting gemeten kosten.
  2. De doorlooptijd van de heen- en de retourzending van een cd moet korter zijn dan de in de nulmeting gemeten doorlooptijd van het landelijk transport.
  3. 95% van de zendingen moet binnen 5 werkdagen afgeleverd zijn bij de aanvragende bibliotheek of Plusbibliotheek.
  4. De resultaten van het tevredenheidonderzoek onder de deelnemende Plusbibliotheken, CDR, PSO’s en een steekproef van bibliotheken zijn positief.

Voor deze evaluatie worden in de periode van 22 juni tot 8 augustus alle retour ontvangen pakbonnen gebruikt om de doorlooptijd van een heen- en retourzending van een IBL-boek te meten. De doorlooptijd van de cd’s wordt gemeten aan de hand van de retourlabels. Voor het tevredenheidonderzoek wordt een online enquête uitgezet onder deelnemende Plusbibliotheken, CDR, PSO’s en een steekproef van bibliotheken. Zij ontvangen hiervoor per e-mail of per post bericht.

Besluitvorming

Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt in september een besluit genomen over de voortzetting van de pilot Distributie.

Planning

  • 22 juni tot 8 augustus: meting doorlooptijd en online tevredenheidonderzoek
  • 22 augustus: publicatie resultaten evaluatie
  • 22 augustus tot 16 september: besluitvorming in directies Plusbibliotheken, PSO’s en advies DB Plusbibliotheken en PSO NL.
  • 21 september: finale besluitvorming stuurgroep

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@pilotdistributie.nl.