De eerste resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder deelnemers van de pilot Distributie levert een 7,7 als waardering op. Dit is een ruime voldoende. We danken iedereen hartelijk die mee heeft gedaan met het tevredenheidsonderzoek.

Op de stelling “De pilot Distributie moet doorgaan.” was 38 % het zeer eens en 53 % het mee eens. 91 % van de respondenten geeft hiermee aan dat de pilot doorgezet moet worden. Een van de criteria van de evaluatie is hiermee positief gewaardeerd.

De pilot wordt geëvalueerd op de volgende criteria:

  1. De verzendkosten voor de deelnemers van de pilot moeten goedkoper zijn dan de in de nulmeting gemeten kosten.
  2. De doorlooptijd van de heen- en de retourzending van een cd moet korter zijn dan de in de nulmeting gemeten doorlooptijd van het landelijk transport.
  3. 95% van de zendingen moet binnen 5 werkdagen afgeleverd zijn bij de aanvragende bibliotheek of Plusbibliotheek.
  4. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de deelnemende Plusbibliotheken, CDR, PSO’s en een steekproef van bibliotheken zijn positief.

In totaal namen 131 medewerkers van de Plusbibliotheken, de transportdiensten van Provinciale Service Organisaties, aanvragende bibliotheken en Provinciale Service Managers de moeite het tevredenheidsonderzoek in te vullen. De overige data van het tevredenheidsonderzoek wordt nog geanalyseerd. De resultaten hiervan worden later deze maand in het evaluatierapport gepubliceerd.