Vervolg op de pilot Distributie

On 27 september 2011, in distributie IBL, by rspanier

Dit jaar is in de maanden april tot en met september de pilot distributie uitgevoerd.
De resultaten van de pilot zijn positief. De kans is groot dat de nieuwe distributie werkwijze op structurele basis zal worden voortgezet. De nieuwe benaming wordt: Distributie IBL.

De uitvoering van Distributie IBL gaat gepaard met een efficiënter rittenschema door TNT Innight en een aangepast aantal ritten door PSO’s op Plusbibliotheken. De staffel wordt vervangen door één tarief: € 3,10 per zending.
In de loop van deze laatste week van september wordt definitief duidelijk of alle betrokkenen  instemmen met de voortzetting van de pilot.

Ter borging van de continuïteit wordt Distributie IBL in elk geval in de maand oktober uitgevoerd. Boeken en CD’s kunnen in oktober op de gebruikelijke wijze, zoals dat tijdens de pilot is geïntroduceerd, worden verzonden en geretourneerd.
Zo gauw duidelijk is dat Distributie IBL structureel uitgevoerd gaat worden, zal daar over bericht worden.

Lelystad, 27 september 2011