Van pilot distributie naar Distributie IBL

On 10 oktober 2011, in distributie IBL, by rspanier

Nieuwe wijze van distribueren wordt gecontinueerd

Dit jaar is in de maanden april tot en met september de pilot distributie uitgevoerd. De resultaten van de pilot zijn zodanig, dat de PSO’s en de Plusbibliotheken hebben besloten de nieuwe wijze van distribueren per 1-10-2011 structureel voort te zetten. De nieuwe benaming is: Distributie IBL.

Het streven is de huidige doorlooptijden (voor boeken en CD’s) te blijven realiseren, met behoud van het financiële voordeel voor de deelnemende bibliotheken en met een sluitende exploitatie.

De uitvoering komt geheel in handen van de Samenwerkende PSO’s Nederland. Landelijke coördinatie blijft uitgevoerd worden door het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken. Uitgangspunt blijft het gecombineerde gebruik van de provinciale distributienetwerken en nachtdistributie.

Aanpassingen

Om de uitvoering zo efficiënt mogelijk te maken en de exploitatie sluitende te krijgen zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd, ten opzichte van de pilot distributie:

Minder ritten TNT Innight

Gebleken is dat vanuit een aantal provincies relatief weinig boeken geleverd worden aan de rest van het land. In die provincies zal TNT Innight voortaan dagelijks eenmaal langskomen en het brengen en halen van materialen combineren. Voortaan rijdt TNT Innight ook op Drenthe.

Provincie

Halen

Brengen

Halen en brengen

Groningen

X

X

Zeeland

X

X

Gelderland

X

X

Noord- & Zuid-Holland

X

X

Utrecht

X

X

Overijssel

X

Limburg

X

Friesland

X

Noord-Brabant

X

Flevoland

X

Drenthe

X

 

Minder extra ritten PSO’s

Tijdens de pilot werden de wekelijkse ritten door PSO’s naar Plusbibliotheken uitgebreid naar het niveau van 1 rit per dag. Door de Distributie IBL worden alleen nog de volgende extra ritten door PSO’s naar Plusbibliotheken vergoed: Den Haag en Utrecht.

 

Aanpassing tarief

De staffel komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een eenheidsprijs van € 3,10,-.

Website en contact

Het IBL systeem blijft de pakbonnen leveren voor het versturen van de materialen.

Pakbonnen kunnen ook nog steeds via de ‘oude’ website worden gegenereerd: www.pilotdisitributie.nl.

Contact per e-mail kan nog steeds via info@pilotdistributie.nl.

Telefonisch contact (secretariaat SFB, Tessa Alma): 0320 – 269550.

Eind 2011 zal de nieuwe website in gebruik worden genomen.