In de laatste twee maanden van 2010 hebben 14 van de 16 Plusbibliotheken deelgenomen aan de nulmeting van de pilot Distributie. Doel van dit onderzoek was om te bepalen hoeveel IBL-boeken aan andere bibliotheken over de provinciegrenzen heen worden verstuurd. Tegelijk zijn ook de verzendkosten bijgehouden. Op basis van de resultaten van de nulmeting is in januari een aanbieding verstuurd aan de Plusbibliotheken en de Centrale Discotheek Rotterdam. Tot begin deze week is nog gesproken met de laatste Plusbibliotheken. We zijn erg trots op het resultaat. Alle Provinciale Service Organisaties doen mee. Van de Plusbibliotheken doen 14 van 16 Plusbibliotheken mee. De Centrale Discotheek doet daarnaast ook mee.

Wat betekent dit?

 • Alle IBL zendingen en CD’s die Openbare Bibliotheken in Nederland retour willen zenden aan de Plusbibliotheken en  aan de CDR kunnen meegegeven worden aan de transportdienst van de PSO. Zij brengen deze zendingen ook retour aan de twee niet deelnemende Plusbibliotheken.
 • Alle IBL zendingen voor de UB Nijmegen, UB Wageningen, UB Tilburg en UB Erasmus Universiteit kunnen meegegeven worden aan de transportdienst van de PSO. Hiervoor moet wel een aparte retourbon via deze website aangemaakt worden.
 • Voor de overige IBL zendingen gelden verschillende afspraken per PSO. Deze afspraken staan in het volgende overzicht retourzendingen

 

Deelnemende Plusbibliotheken en CDR

 • Bibliotheek Den Haag
 • Bibliotheek Eindhoven
 • Bibliotheek Groningen
 • Bibliotheek Midden-Brabant
 • Bibliotheek Utrecht
 • Bibliotheken Eemlanden
 • Centrale Discotheek Rotterdam
 • de Bibliotheek Arnhem
 • denieuwebibliotheek Almere
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Openbare bibliotheek Enschede
 • Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
 • Stadsbibliotheek Maastricht, Centre Ceramique
 • Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
 • Zeeuwse Bibliotheek

Deelnemende Provincale Service Organisaties

 • BiblioNet Drenthe
 • BiblioNet Groningen
 • Biblioservice Gelderland
 • Bibliotheekhuis Limburg
 • Bibliotheekservice Fryslan (BSF)
 • BiSC
 • Cubiss
 • Overijsselse Bibliotheek Dienst
 • Probiblio
 • Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken
 • Zeeuwse Bibliotheek

 

De Bibliotheek Rotterdam en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer hebben om financieel economische reden besloten om niet deel te nemen aan de pilot. Zij hebben beiden een zeer goedkope regeling via hun gemeente.  Zij volgen de pilot met belangstelling en sluiten eventueel na de evaluatie van de pilot aan.

 

2 Responses to “Deelnemerslijst Pilot Distributie definitief”

 1. Bibliotheek Ridderkerk Bolnes schreef:

  is er een actuele lijst??

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.