De Plusbibliotheken zijn een van de leveranciers van IBL boeken in het Interbibliothecair Leenverkeer. Op jaarbasis versturen zij zo’n 30.000 boeken naar openbare bibliotheken, andere Plusbibliotheken, universitaire bibliotheken en particuliere bibliotheken.

Leners kunnen via de knop aanvragen een titel aanvragen die niet beschikbaar is binnen de eigen bibliotheek of binnen de eigen provincie. Indien het titel niet beschikbaar is wordt de aanvraag uitgezet in het landelijke systeem NCC/IBL van OCLC. Binnen dit systeem kunnen de Plusbibliotheken en Universitaire Bibliotheken een aanvraag honoreren.

Distributie IBL

Via Distributie IBL kunnen Plusbibliotheken en Openbare Bibliotheken hun IBL boeken verzenden. Hiervoor geldt vanaf 1 juli 2014 een tarief van € 2,70.

Zendingen voor de volgende universiteit bibliotheken kunnen ook door Plusbibliotheken aangeboden worden aan de Distributie IBL:

  • UB Nijmegen
  • UB Wageningen
  • UB Erasmus Universiteit
  • UB Tilburg


CBS

OCLC heeft special voor de Distributie IBL een wijziging doorgevoerd in CBS. Deelnemende Plusbibliotheken krijgen naast de NCC/IBL aanvraagbon ook de TNT Innight pakbon. Deze pakbon is noodzakelijk om een zending aan te kunnen bieden in de pilot.  Hieronder wordt een voorbeeld getoond:

Verpakking en verzending

Voor de verzending van IBL boeken is een speciale polyzip enveloppe aangeschaft. IBL zendingen moeten hierin verpakt worden. De pakbon wordt met de NCC/IBL aanvraagbon dubbelgevouwen ingedaan. De TNT-Innight pakbon moet met de juiste adressering zichtbaar zijn.

Facturatie

Alle zendingen die worden gescand door TNT Innight worden in rekening gebracht bij de verzendende bibliotheek. Dit betekent dat IBL boeken die met een TNT pakbon uit het CBS systeem komen en op een andere wijze verzonden worden niet in rekening gebracht worden.

Plusbibliotheken iedere maand achteraf een factuur voor de zendingen.

 
PageLines