WinIBW is de Windows applicatie van OCLC waarmee bibliotheekmedewerkers kunnen catalogiseren en IBL aanvragen beheren.

Binnen het OCLC IBL systeem kunnen bibliotheken meerdere adressen hebben:

  • Standaard of bezoek adres: dit adres hoort er altijd te zijn;
  • Optioneel: Leen, Kopie en Factuuradressen.

Voor Distributie IBL zal altijd het standaard adres worden gebruikt. Adressen met een postbus adressering zijn in het systeem gecorrigeerd.

 
PageLines