Over Distributie IBL

Kostenbesparing en kortere doorlooptijd

In 2011 is de pilot Distributie uitgevoerd. Doel van de pilot was om de kosten van het interprovinciaal transport tussen bibliotheken te verlagen en de doorlooptijd te versnellen. De pilot werd in opdracht van Stichting Bibliotheek.nl ontwikkeld en uitgevoerd door de PSO’s.

Met de pilot distributie werd de combinatie getest van enerzijds de provinciale distributienetwerken en  anderzijds nachtdistributie, voor het vervoer van boeken (interbibliothecair leenverkeer) en cd’s (Centrale Discotheek Rotterdam) over provinciale grenzen heen. Per zending werd tijdens de pilot een gunstig tarief gerekend (2,70 euro), dat fors lager lag dan de standaard portokosten voor het verzenden van een boek (6,95 euro).

De pilot is succesvol afgesloten en sinds 2012 maken alle openbare bibliotheken in Nederland gebruik van Distributie IBL.

Uitvoering

Plusbibliotheken maken boeken voor andere provincies verzendklaar door de boeken in polyzips te stoppen met een pakbon. De pakbon wordt automatisch aangemaakt bij het honoreren van een reservering. Op de pakbon staan twee barcodes: voor de heenzending en de retourzending.

PSO’s halen met hun reguliere ritten te verzenden materialen op bij de Plusbibliotheken in hun werkgebied. PSO’s zetten de boeken die naar de andere provincies getransporteerd moeten worden klaar voor TNT Innight. TNT Innight haalt de materialen op en brengt alles naar het sorteercentrum in Nieuwegein en sorteert daar alles uit met behulp van de barcode. De volgende dag wordt alles weer getransporteerd naar de PSO’s die voor de distributie zorgen naar de aanvragende bibliotheek.

De retourzending verloopt in omgekeerde volgorde. De basisbibliotheek stuurt het boek retour in de polyzip met de pakbon (nu met de barcode voor de retourzending omhoog) via het regulier transport van haar eigen PSO. TNT Innight haalt het hier op en levert het na sortering af  bij de juiste PSO . Deze levert het boek uiteindelijk af bij de Plusbibliotheek.

Voor CD’s van de CDR is de werkwijze als volgt: CDR maakt kratten per provincie met aangevraagde CD’s. Deze kratten worden voorzien van labels. Probiblio haalt de kratten op en zet ze klaar voor TNT Innight die de kratten verdeelt over de overige provincies. De ontvangende PSO’s verzorgen de verdeling van de CD’s over de aanvragende bibliotheken. CD’s die retour gaan worden door de PSO’s ook in kratten gedaan en, voorzien van de retourlabel, meegegeven aan TNT Innight, die alle retouren aflevert bij Probiblio. Probiblio brengt de retouren terug naar de CDR.