Facturatie en kosten

Tarieven Distributie IBL
Voor de Distributie IBL geldt een tarief van 2,70 euro per zending voor de verzendende bibliotheek. Hierbij worden alleen de zendingen gerekend die over de provinciegrenzen heen worden getransporteerd. De zendingen binnen Noord- en Zuid-Holland worden niet meegeteld.

Facturering

De kosten worden per maand achteraf in rekening gebracht.

  • Plusbibliotheken krijgen deze kosten direct in rekening gebracht. Voor de andere bibliotheken worden de kosten per basisbibliotheek berekend.
  • Voor de overige bibliotheken worden de kosten per basisbibliotheek berekend. De facturatie van de kosten is afhankelijk van de regeling die een bibliotheek per POI heeft gemaakt. In onderstand overzicht kan dit worden afgeleid.