Wat betekent Distributie IBL voor bibliotheken?

Bibliotheken ontvangen IBL zendingen van de Plusbibliotheken niet meer per post maar via de transportdienst van de plaatselijke PSO. De boeken worden in een polyzip enveloppe (zie verpakking) verstuurd en voorzien van pakbon. De pakbon en polyzip enveloppe moet u bewaren om het IBL boek weer retour te zenden.

Pakbon
De pakbon is speciaal voor de pilot gemaakt om een IBL boek te kunnen verzenden. Alleen IBL zendingen voorzien van een pakbon kunnen worden verzonden via Distributie IBL. Indien deze pakbon ontbreekt wordt de zending weer retour gezonden naar verzendende bibliotheek.

Deelname
Door een zending in een polyzip met pakbon aan te bieden aan de transportdienst van de PSO maakt de bibliotheek gebruik van Distributie IBL.

Tarief
De kosten van het retour zenden bedraagt per 1 juli 2014: 2,70 euro.

Facturatie
De bibliotheek ontvangt achteraf, aan het eind van de maand, een factuur voor de verzonden IBL zendingen. Bij een aantal PSO’s zoals Probiblio is het nu al mogelijk om alle IBL boeken mee te geven aan de transportdienst voor retourzending. De kosten hiervan zitten bij Probiblio al in de prijs van het transportdienst. Door Distributie IBL zal dit niet wijzigen.
Bibliotheken die aangesloten zijn bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst hebben een eigen regeling.

 
PageLines