Bibliotheken

Wat betekent Distributie IBL voor bibliotheken?

Bibliotheken ontvangen IBL zendingen via de transportdienst van de plaatselijke POI. De boeken worden in een polyzip enveloppe (zie verpakking) verstuurd en voorzien van pakbon. De pakbon en polyzip enveloppe moet u bewaren om het IBL boek weer retour te zenden.

Pakbon
De pakbon is speciaal voor de pilot gemaakt om een IBL boek te kunnen verzenden. Alleen IBL zendingen voorzien van een pakbon kunnen worden verzonden via Distributie IBL. Indien deze pakbon ontbreekt wordt de zending weer retour gezonden naar verzendende bibliotheek.

Deelname
Door een zending in een polyzip met pakbon aan te bieden aan de transportdienst van de POI maakt de bibliotheek gebruik van Distributie IBL.

Tarief
De kosten van het verzenden bedraagt : 2,70 euro.